Traditie • Innovatie • Visie
al meer dan 40 jaar

Gecertificeerde producent volgens DIN EN 1090.

Privacybeleid en toestemmingen

1. objectieve en verantwoordelijke instantie

Deze gegevensbeschermingsverklaring geeft informatie over het type, de omvang en het doel van de verwerking (met inbegrip van het verzamelen, verwerken en gebruiken alsook het verkrijgen van toestemming) van persoonsgegevens binnen ons online-aanbod en de daarmee verbonden websites, functies en inhoud (hierna gezamenlijk aangeduid als “online-aanbod” of “website”). De gegevensbeschermingsverklaring geldt onafhankelijk van de domeinen, systemen, platforms en apparaten (bijv. desktop of mobiel) waarop het online-aanbod wordt uitgevoerd.

De aanbieder van het online-aanbod en de verantwoordelijke instantie in het kader van de gegevensbeschermingswetgeving is Sunshine Wintergarten GmbH, Dipl. Ing. Kai Rengier, Boschstrasse 1, 48703 Stadtlohn (hierna te noemen “aanbieder”, “wij” of “ons”). Voor contactmogelijkheden verwijzen wij naar onze opdruk

De term “gebruiker” omvat alle klanten en bezoekers van ons online-aanbod. De gebruikte termen, zoals “gebruiker”, moeten worden opgevat als geslachtsneutraal

.

2. basisinformatie over gegevensverwerking

Wij verwerken de persoonsgegevens van gebruikers alleen in overeenstemming met de relevante gegevensbeschermingsvoorschriften en volgens de beginselen van gegevensbesparing en gegevensvermijding. Dit betekent dat de gegevens van de gebruiker alleen worden verwerkt als daarvoor een wettelijke toestemming bestaat, met name als de gegevens noodzakelijk zijn voor het verlenen van onze contractuele diensten en online-diensten, of wettelijk vereist zijn, of als daarvoor toestemming is gegeven.

Wij treffen organisatorische, contractuele en technische beveiligingsmaatregelen volgens de laatste stand van de techniek om ervoor te zorgen dat de bepalingen van de wetgeving inzake gegevensbescherming worden nageleefd en om de door ons verwerkte gegevens te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of tegen toegang door onbevoegde personen.

Indien in het kader van deze gegevensbeschermingsverklaring inhoud, hulpmiddelen of andere middelen van andere aanbieders (hierna gezamenlijk aangeduid als “derde aanbieders”) worden gebruikt en hun met name genoemde statutaire zetel zich in het buitenland bevindt, dient te worden aangenomen dat een overdracht van gegevens naar de statutaire zetel van de derde aanbieders plaatsvindt. De overdracht van gegevens naar derde landen vindt plaats op basis van wettelijke toestemming, toestemming van de gebruiker of speciale contractuele bepalingen die de wettelijk vereiste beveiliging van de gegevens waarborgen.

3. verwerking van persoonsgegevens

Naast het gebruik dat uitdrukkelijk in dit privacybeleid wordt vermeld, worden persoonsgegevens verwerkt voor de volgende doeleinden op basis van wettelijke machtigingen of toestemming van de gebruiker:
– Om onze diensten, service en gebruikersvoordelen te leveren, uit te voeren, te onderhouden, te optimaliseren en te beveiligen
– Om een effectieve klantenservice en technische ondersteuning te garanderen

Wij geven gebruikersgegevens alleen door aan derden als dit nodig is voor facturatie (bijv. aan een betalingsdienstaanbieder) of voor andere doeleinden als dit nodig is om onze contractuele verplichtingen aan gebruikers na te komen (bijv. adrescommunicatie aan leveranciers.

Wanneer we contact opnemen met een betalingsdienstaanbieder, geven we gebruikersgegevens alleen door aan derden als dit nodig is om onze contractuele verplichtingen aan gebruikers na te komen (bijv. adrescommunicatie aan leveranciers). aan een betalingsdienstaanbieder) of voor andere doeleinden indien deze noodzakelijk zijn om onze contractuele verplichtingen jegens gebruikers na te komen (bijv. het verstrekken van adressen aan leveranciers).

Wanneer contact met ons wordt opgenomen (via een contactformulier of e-mail), worden de gegevens van de gebruiker opgeslagen voor de verwerking van de aanvraag en voor het geval er vervolgvragen optreden.
Persoonsgegevens worden gewist als ze het beoogde doel hebben bereikt en er geen bewaarplichten zijn die het wissen verhinderen.

.

4. verzameling van toegangsgegevens

Wij verzamelen gegevens over elke toegang tot de server waarop deze dienst zich bevindt (zogenaamde serverlogbestanden). De toegangsgegevens omvatten de naam van de bezochte website, het bestand, de datum en het tijdstip van de toegang, het volume van de overgedragen gegevens, de melding van een geslaagde toegang, het browsertype en de browserversie, het besturingssysteem van de gebruiker, de referrer-URL (de eerder bezochte pagina), het IP-adres en de aanvragende provider.

Wij gebruiken de loggegevens alleen zonder ze toe te wijzen aan de persoon van de gebruiker of ze op een andere manier te profileren in overeenstemming met de wettelijke bepalingen voor statistische evaluaties ten behoeve van de werking, veiligheid en optimalisering van ons online-aanbod. Wij behouden ons echter het recht voor om de loggegevens achteraf te controleren indien er op grond van concrete aanwijzingen een gerechtvaardigd vermoeden van illegaal gebruik bestaat.

5. Cookies en bereikmeting

Cookies zijn stukjes informatie die van onze webserver of webservers van derden worden overgebracht naar de webbrowsers van de gebruikers en daar worden opgeslagen om later te worden opgehaald. Gebruikers worden geïnformeerd over het gebruik van cookies in het kader van pseudonieme bereikmeting binnen het toepassingsgebied van deze gegevensbeschermingsverklaring.

Het bekijken van dit online-aanbod is ook mogelijk onder uitsluiting van cookies. Indien de gebruiker niet wil dat er cookies op zijn computer worden opgeslagen, wordt hij verzocht de desbetreffende optie in de systeeminstellingen van zijn browser te deactiveren. Opgeslagen cookies kunnen worden verwijderd in de systeeminstellingen van de browser. Het uitsluiten van cookies kan leiden tot functionele beperkingen van dit online-aanbod.

Het is mogelijk om veel online advertentiecookies van bedrijven te beheren via de Amerikaanse site http://www.aboutads.info/choices of de EU-site http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/.

.

6. Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”). Google maakt gebruik van cookies. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van het online-aanbod door de gebruikers wordt gewoonlijk doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Google zal deze informatie namens ons gebruiken om het gebruik van ons online-aanbod door de gebruikers te evalueren, om rapporten over de activiteiten binnen dit online-aanbod samen te stellen en om ons verdere diensten te verlenen met betrekking tot het gebruik van dit online-aanbod en het internet. Op die manier kunnen uit de verwerkte gegevens pseudonieme gebruikersprofielen worden aangemaakt.

Wij gebruiken Google Analytics alleen als IP-anonimisering is geactiveerd. Dit betekent dat het IP-adres van de gebruiker door Google wordt ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort.

Het IP-adres dat door de browser van de gebruiker wordt verzonden, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. Gebruikers kunnen het opslaan van cookies voorkomen door hun browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; gebruikers kunnen ook het verzamelen van de door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot hun gebruik van het online aanbod aan Google alsmede de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de browserplugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is onder de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Voor meer informatie over het gebruik van gegevens door Google voor advertentiedoeleinden, instellingen en opt-out-opties, kunt u terecht op de websites van Google: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners (“Gegevensgebruik door Google wanneer u websites of apps van onze partners gebruikt”), http://www.google.com/policies/technologies/ads (“Gegevensgebruik voor advertentiedoeleinden”), http://www.google.de/settings/ads (“De informatie beheren die Google gebruikt om u advertenties te tonen”) en http://www.google.com/ads/preferences (“Bepalen welke advertenties Google u toont”).

.

7. Google-Re/Marketing-Services

Wij maken gebruik van de marketing- en remarketingdiensten (kortweg Google Marketingdiensten) van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS, (“Google”).

De Google Marketingdiensten stellen ons in staat advertenties voor en op onze website op een meer gerichte manier weer te geven, zodat gebruikers alleen advertenties te zien krijgen die mogelijk overeenkomen met hun interesses. Als gebruikers bijvoorbeeld advertenties te zien krijgen voor producten waarin zij op andere websites geïnteresseerd waren, wordt dit “remarketing” genoemd. Voor deze doeleinden wordt bij het oproepen van onze website en andere websites waarop marketingdiensten van Google actief zijn, een code rechtstreeks door Google uitgevoerd en worden zogenaamde (re)marketingtags (onzichtbare afbeeldingen of code, ook wel “web beacons” genoemd) in de website geïntegreerd. Met behulp daarvan wordt een individuele cookie, d.w.z. een klein bestand, opgeslagen op het apparaat van de gebruiker (in plaats van cookies kunnen ook vergelijkbare technologieën worden gebruikt). De cookies kunnen worden ingesteld door verschillende domeinen, waaronder google.com, doubleclick.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com of googleadservices.com. In dit bestand wordt bijgehouden welke websites de gebruiker heeft bezocht, in welke inhoud hij of zij geïnteresseerd is en op welke aanbiedingen hij of zij heeft geklikt, alsmede technische informatie over de browser en het besturingssysteem, verwijzende websites, het tijdstip van het bezoek en andere informatie over het gebruik van het online-aanbod. Ook het IP-adres van de gebruiker wordt geregistreerd, waarbij wij Google Analytics meedelen dat het IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte wordt ingekort en slechts in uitzonderlijke gevallen volledig wordt doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar wordt ingekort. Het IP-adres zal niet worden samengevoegd met gebruikersgegevens binnen andere Google-aanbiedingen. Deze informatie kan ook worden gecombineerd met dergelijke informatie uit andere bronnen. Als de gebruiker vervolgens andere websites bezoekt, kunnen hem advertenties worden getoond die zijn afgestemd op zijn interesses.

De gegevens van de gebruiker worden pseudoniem verwerkt als onderdeel van de marketingdiensten van Google. Dit betekent dat Google bijvoorbeeld niet de naam of het e-mailadres van de gebruiker opslaat en verwerkt, maar de relevante gegevens op een cookie-gerelateerde manier verwerkt binnen pseudonieme gebruikersprofielen. D.w.z. vanuit het oogpunt van Google worden de advertenties niet beheerd en weergegeven voor een specifiek geïdentificeerde persoon, maar voor de cookiehouder, ongeacht wie deze cookiehouder is. Dit geldt niet als een gebruiker Google uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven om de gegevens zonder deze pseudonimisering te verwerken. De door “DoubleClick” verzamelde informatie over gebruikers wordt doorgegeven aan Google en opgeslagen op de servers van Google in de VS.

De marketingdiensten van Google waarvan wij gebruikmaken, omvatten het online advertentieprogramma “Google AdWords”. In het geval van Google AdWords ontvangt elke AdWords-klant een andere “conversiecookie”. Cookies kunnen dus niet worden getraceerd via de websites van AdWords-klanten. De met behulp van de cookie verkregen informatie wordt gebruikt om conversiestatistieken op te stellen voor AdWords-klanten die voor conversie-tracering hebben gekozen. De AdWords-klanten leren het totale aantal gebruikers kennen die op hun advertentie hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies. Zij ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd.

Een andere marketingdienst van Google die door ons wordt gebruikt, is de “Google Tag Manager”, met behulp waarvan andere analyse- en marketingdiensten van Google in onze website kunnen worden geïntegreerd (bijv. “AdWords”, “DoubleClick” of “Google Analytics”).

Voor meer informatie over het gebruik van gegevens voor marketingdoeleinden door Google kunt u terecht op de overzichtspagina: https://www.google.com/policies/technologies/ads. Het privacybeleid van Google is beschikbaar op https://www.google.com/policies/privacy.

Als u bezwaar wilt maken tegen het verzamelen door Google van marketinggegevens, kunt u gebruikmaken van de instellingen en afmeldingsopties die Google biedt: http://www.google.com/ads/preferences.

.

8. Facebook Social Plugins

Onze online aanbieding maakt gebruik van sociale plugins (“plugins”) van het sociale netwerk facebook.com, dat wordt beheerd door Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland (“Facebook”). De plugins zijn herkenbaar aan een van de Facebook-logo’s (witte “f” op een blauwe tegel, de termen “Vind ik leuk”, “Vind ik leuk” of een “duim omhoog”-teken) of zijn gemarkeerd met de toevoeging “Facebook Social Plugin”. De lijst en het uiterlijk van de Facebook Social Plugins kunnen hier worden bekeken: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Wanneer een gebruiker een functie van dit online-aanbod oproept die een dergelijke plugin bevat, maakt zijn of haar apparaat een rechtstreekse verbinding met de servers van Facebook. De inhoud van de plugin wordt door Facebook rechtstreeks naar het apparaat van de gebruiker gezonden en door laatstgenoemde in het online-aanbod geïntegreerd. Daarbij kunnen op basis van de verwerkte gegevens gebruikersprofielen worden aangemaakt. Wij hebben daarom geen invloed op de omvang van de gegevens die Facebook met behulp van deze plugin verzamelt en informeren gebruikers daarom overeenkomstig ons kennisniveau.

Door de integratie van de plugin ontvangt Facebook de informatie dat een gebruiker de desbetreffende pagina van het online-aanbod heeft opgeroepen. Als de gebruiker is ingelogd bij Facebook, kan Facebook het bezoek toewijzen aan zijn of haar Facebook-account. Als gebruikers interactie hebben met de plug-ins, bijvoorbeeld door op de “vind ik leuk”-knop te klikken of een reactie te plaatsen, wordt de betreffende informatie van hun apparaat rechtstreeks naar Facebook verzonden en daar opgeslagen. Indien een gebruiker geen lid is van Facebook, bestaat nog steeds de mogelijkheid dat Facebook zijn of haar IP-adres achterhaalt en opslaat. Volgens Facebook wordt in Duitsland alleen een geanonimiseerd IP-adres opgeslagen.

Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook, evenals de daarmee verband houdende rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van gebruikers, zijn te vinden in de informatie over gegevensbescherming van Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Als een gebruiker lid is van Facebook en niet wil dat Facebook via deze onlineaanbieding gegevens over hem verzamelt en deze koppelt aan zijn lidmaatschapsgegevens die bij Facebook zijn opgeslagen, moet hij zich bij Facebook afmelden en zijn cookies verwijderen voordat hij van onze onlineaanbieding gebruikmaakt. Verdere instellingen en bezwaren tegen het gebruik van gegevens voor reclamedoeleinden zijn mogelijk binnen de profielinstellingen van Facebook: https://www.facebook.com/settings?tab=ads of via de Amerikaanse site http://www.aboutads.info/choices/ of de EU-site http://www.youronlinechoices.com/. De instellingen zijn platformonafhankelijk, d.w.z. ze worden toegepast op alle apparaten, zoals desktopcomputers of mobiele apparaten.

9. Newsletter

De volgende informatie licht de inhoud van onze nieuwsbrief toe, alsook de registratie-, verzendings- en statistische evaluatieprocedure en uw recht op verzet. Door u op onze nieuwsbrief te abonneren, gaat u akkoord met de ontvangst en de beschreven procedures.

Inhoud van de nieuwsbrief: Wij versturen nieuwsbrieven, e-mails en andere elektronische berichten met promotionele informatie (hierna te noemen “nieuwsbrief”) alleen met toestemming van de ontvangers of een wettelijke toestemming. Indien de inhoud van de Nieuwsbrief specifiek wordt beschreven in het kader van een registratie, is deze bepalend voor de toestemming van de gebruikers. Daarnaast bevatten onze nieuwsbrieven de volgende informatie: onze producten, aanbiedingen, promoties en ons bedrijf.

Double opt-in en logging: De registratie voor onze nieuwsbrief vindt plaats in een zogenaamde double opt-in procedure. Dit betekent dat u na uw registratie een e-mail zult ontvangen waarin u wordt gevraagd uw registratie te bevestigen. Deze bevestiging is nodig om te voorkomen dat iemand zich met andere e-mailadressen kan inschrijven. De inschrijvingen voor de nieuwsbrief worden geregistreerd om het inschrijvingsproces te kunnen bewijzen in overeenstemming met de wettelijke voorschriften. Dit omvat de opslag van de registratie- en bevestigingstijd en van het IP-adres. Wijzigingen in uw gegevens die bij de verzenddienstverlener zijn opgeslagen, worden ook bijgehouden.

De e-mailadressen van onze nieuwsbriefontvangers worden, evenals hun andere gegevens die in deze opmerkingen worden beschreven, opgeslagen op de servers van de verzenddienstverlener. De verzenddienstverlener gebruikt deze informatie om de nieuwsbrief namens ons te verzenden en te evalueren. Bovendien kan de verzenddienstverlener deze gegevens volgens zijn eigen informatie gebruiken om zijn eigen diensten te optimaliseren of te verbeteren, bv. voor de technische optimalisering van de verzending en de presentatie van de nieuwsbrief of voor economische doeleinden om te bepalen uit welke landen de ontvangers afkomstig zijn. De verzenddienstverlener gebruikt de gegevens van onze nieuwsbriefontvangers echter niet om hen zelf te schrijven of om ze aan derden door te geven.

Inschrijvingsgegevens: Om u in te schrijven voor de nieuwsbrief is het voldoende uw e-mailadres in te voeren.

Statistische verzameling en analyses – De nieuwsbrieven bevatten een zogenaamd “webbaken”, d.w.z. een bestand ter grootte van een pixel dat bij het openen van de nieuwsbrief wordt opgehaald van de server van de verzenddienstverlener. In het kader van deze opvraging worden in eerste instantie technische gegevens verzameld, zoals informatie over de browser en uw systeem, alsmede uw IP-adres en het tijdstip van opvraging. Deze informatie wordt gebruikt voor de technische verbetering van de diensten op basis van de technische gegevens of de doelgroepen en hun leesgedrag op basis van hun opvraaglocaties (die kunnen worden bepaald met behulp van het IP-adres) of de toegangstijden. Statistisch onderzoek houdt ook in dat wordt nagegaan of nieuwsbrieven worden geopend, wanneer ze worden geopend en op welke links wordt geklikt. Om technische redenen kan deze informatie worden toegewezen aan de individuele ontvangers van de nieuwsbrief. Het is echter noch onze bedoeling, noch die van de aanbieder van de verzendingsdienst om individuele gebruikers te observeren. De analyses dienen ons veel meer om de leesgewoonten van onze gebruikers te herkennen en onze inhoud aan hen aan te passen of om andere inhoud te sturen op basis van de interesses van onze gebruikers.

Onnulering/herroeping – U kunt de ontvangst van onze nieuwsbrief op elk gewenst moment annuleren, d.w.z. uw toestemming intrekken. Hiermee worden tegelijkertijd uw toestemmingen voor de verzending door de verzenddienstverlener en de statistische analyses beëindigd. Helaas is het niet mogelijk om de verzending door de aanbieder van de verzendingsdienst of de statistische analyse afzonderlijk te annuleren. Aan het einde van elke nieuwsbrief vindt u een link om de nieuwsbrief op te zeggen.

10. integratie van diensten en inhoud van derden

Het kan gebeuren dat inhoud of diensten van derde aanbieders, zoals stadsplattegronden of lettertypes van andere websites, in ons online aanbod worden geïntegreerd. De integratie van inhoud van derde aanbieders vereist altijd dat de derde aanbieders op de hoogte zijn van het IP-adres van de gebruiker, aangezien zij zonder het IP-adres niet in staat zouden zijn de inhoud naar de browser van de gebruiker te sturen. Het IP-adres is dus vereist voor de weergave van deze inhoud. Bovendien kunnen de aanbieders van inhoud van derden hun eigen cookies plaatsen en de gegevens van de gebruikers voor hun eigen doeleinden verwerken. Aldus kunnen op basis van de verwerkte gegevens gebruikersprofielen worden opgesteld. Wij zullen deze inhoud zo spaarzaam mogelijk gebruiken en op een manier die gegevensverlies voorkomt, en zullen betrouwbare externe leveranciers selecteren met betrekking tot gegevensbeveiliging.

De volgende presentatie geeft een overzicht van externe leveranciers en hun inhoud, samen met links naar hun gegevensbeschermingsverklaringen, die verdere informatie bevatten over de verwerking van gegevens en, in sommige gevallen die hier al zijn genoemd, opt-out-mogelijkheden:

– Externe lettertypen van Google, Inc, https://www.google.com/fonts (“Google Fonts”). De integratie van Google Fonts wordt gedaan door een serveroproep bij Google (meestal in de VS). Privacybeleid: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://www.google.com/settings/ads/.

– Kaarten van de dienst “Google Maps” van de externe dienstverlener Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Privacybeleid: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://www.google.com/settings/ads/.

– Wij gebruiken Google reCAPTCHA van Google op onze website. Het doel van reCAPTCHA is te controleren of gegevensinvoer op onze website (bijv. contactformulier) door een mens of een programma wordt gedaan. Hiertoe analyseert reCAPTCHA het gedrag van de websitebezoeker op basis van verschillende kenmerken en informatie (bijv. IP-adres, muisbewegingen en duur van het verblijf). Deze gegevens worden doorgestuurd naar Google. Deze reCAPTCHA-analyses lopen volledig op de achtergrond. Bezoekers van de website worden er niet van op de hoogte gebracht dat er een analyse plaatsvindt. Wij hebben er een legitiem belang bij onze webaanbiedingen te beschermen tegen onrechtmatige geautomatiseerde spionage en in het bijzonder tegen SPAM. Informatie over Google reCAPTCHA: https://www.google.com/recaptcha/about/, Google privacybeleid: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

– Video’s van het platform “YouTube” van de derde aanbieder Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Privacybeleid: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://www.google.com/settings/ads/.

– Catalogi en brochures van respectievelijk Yumpu en i-Magazine AG, CH-9444 Diepoldsau. Voor meer informatie, zie het privacybeleid en cookies.

11. gebruikersrechten en verwijdering van gegevens

Gebruikers hebben het recht om kosteloos informatie op te vragen over de persoonsgegevens die wij over hen hebben opgeslagen.
Daarnaast hebben gebruikers het recht om onjuiste gegevens te corrigeren, toestemming in te trekken, hun persoonsgegevens te blokkeren en te wissen, alsmede het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit in het geval van de veronderstelling van onrechtmatige gegevensverwerking.

De door ons opgeslagen gegevens worden gewist zodra deze niet meer nodig zijn voor het beoogde doel en het wissen niet in strijd is met wettelijke bewaarplichten.

12. Wijzigingen in de verklaring gegevensbescherming
Wij behouden ons het recht voor de verklaring gegevensbescherming te wijzigen om deze aan te passen aan gewijzigde wettelijke situaties of in geval van wijzigingen in de dienstverlening en de gegevensverwerking. Dit geldt echter alleen voor verklaringen over de verwerking van gegevens. Voor zover de toestemming van de gebruiker vereist is of onderdelen van de gegevensbeschermingsverklaring bepalingen van de contractuele relatie met de gebruikers bevatten, worden de wijzigingen alleen met toestemming van de gebruikers aangebracht.
De gebruikers wordt verzocht zich regelmatig op de hoogte te stellen van de inhoud van de gegevensbeschermingsverklaring. Status: 22.03.2022